top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja urejajo vašo uporabo te spletne strani in določajo prodajne pogoje med ponudnikom in kupci, ki opravijo nakup izdelkov na tej spletni strani. Prosimo natančno jih preberite in opravite naročilo le v primeru, če ste prepričani, da pogoje razumete in se z njimi strinjate. Kupec s potrditvijo naročila sprejme te splošne pogoje poslovanja.
Splošni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato jih prosimo preberite ob vsakem nakupu. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na tej spletni strani v času oddaje naročila.
Ti splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na tej spletni strani ter izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika skleneta kupec ter ponudnik. Nakup, opravljen preko te spletne strani, šteje za nakup, opravljen v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Naročilo se sklepa v slovenskem jeziku. Dostava izdelkov, kupljenih preko te spletne strani, je zagotovljena na območju Republike Slovenije. Stroški priprave in pošiljanja blaga so všteti v ceno. Naročanje poteka 24 ur na dan vse dni v tednu. Naročiti je mogoče le izdelke v ponudbi na tej spletnih strani. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik prek elektronske pošte potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o potrditvi naročila). Plačilo je možno z nakazilom na bančni račun ali s pomočjo PayPal. Če se odločite za plačilo z bančnim nakazilom, vam bomo poslali podatke o plačilu na e-poštni naslov.
Podatki za plačilo:

Poskusi d.o.o.
Prešernova ulica 10, 4000 Kranj
IBAN: SI56 0313 8100 1073 837
Sklicna številka: SI00 številka naročila
SWIFT/BIC: SKBASI2X, SKB Banka d.d.

Plačilo mora biti izvršeno najmanj 5 delovnih dni pred polno luno, da je lahko dostava opravljena že ob prvi prihodnji polni luni. Kupec lahko v 14 dneh od prejema izdelka ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Obvestilo o odstopu od pogodbe oziroma o nameravanem vračilu blaga lahko pošlje na elektronski naslov: info@posku.si ali na naslov: Poskusi d.o.o., Prešernova ulica 10, 4000 Kranj. Izdelek mora vrniti nepoškodovan, načeloma v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe na zgornji naslov ponudnika. Kupec nosi strošek vračila blaga (poštnine). Če kupec odstopi od nakupa izdelka, ob katerem je bil možen nakup veznega izdelka s popustom, pa kupec veznega izdelka ni vrnil v zakonskem roku oziroma ga ni vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, je ponudnik upravičen vezni izdelek zaračunati po polni prodajni ceni.
V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Ponudnik ima pravico zadržati vračilo kupnine do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku. Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
Pred odstopom od pogodbe kupec izdelka ne sme uporabljati. Opraviti se sme le ogled in preizkus izdelka v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v fizičnih prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki presega navedeno, je mogoče šteti za uporabo izdelka, s čimer kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v izvirni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.
Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi ga lahko kupec sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi:
ttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Kranj, 5.9.2021

bottom of page