top of page

KDO SMO?

Timotej Maroševič

Za Poskusi stojiva Grega Poljšak in Timotej Maroševič. Oba sva diplomirala na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Imava več kot desetletje izkušenj s poučevanjem fizike na osnovni in srednji šoli.

Fiziko imava rada in sva prepričana, da je zanimiva in uporabna za vse, vendar se prepogosto srečujeva z odporom mladostnikov (in odraslih) do naravoslovja nasploh. Po drugi strani pa opažava, da jih fizika začne zanimati, ko imajo priložnost samostojno raziskovati s pomočjo poskusov.

Zato sva se odločila, da poskuse približava čim širšemu krogu ljudi – tako, da škatlico z vsem potrebnim ob vsaki polni Luni, torej približno enkrat mesečno, preprosto prejmejo po pošti.

Upava, da bova s tem lahko pripomogla k povečanju zanimanja za fiziko in k splošni naravoslovni razgledanosti.

Grega Poljšak

bottom of page